Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Policija

Uprava policije vrši poslove koji se odnose na zaštitu bezbjednosti građana i Ustavom utvrđenih sloboda i prava.

Slobodan pristup informacijama

Koordiniranje aktivnosti na planu zaštite podataka o ličnosti, analiziranje stanja u oblasti zaštite podataka o ličnosti, u cilju transparentnosti.

Zaštita i spašavanje

Rukovođenje i koordiniranje u zaštiti i spašavanju, pomoć u otklanjanju posljedica nepogoda, hitne situacije, spasilačke aktivnosti.

Korisna dokumenta

Interna pravila, procedure, uputstva. Analitičke kartice i putni nalozi koje je Ministarstvo dužno da objavljuje shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Borba protiv trgovine ljudima

U Odjeljenju za borbu protiv trgovine ljudima vrše se poslovi u cilju stvaranja efikasnih mehanizama za borbu protiv trgovine ljudima.

Crna Gora za Ukrajinu

Ova stranica sadrži sve korisne informacije namijenjene licima iz Ukrajine, koja u Crnoj Gori ostvaruju pravo na privremenu zaštitu.

Vijesti iz ministarstva

RSS
17.05.2024.
Policijski službenici će snimati fudbalsku utakmicu u okviru 3.CFL Meridian bet između FK „Zeta“ iz Golubovaca i FK „Ibar“ iz Rožaja.

Šta radi MUP?

Ministarstvo unutrašnjih poslova nadležno je za poslove izdavanja ličnih karata, putnih i drugih isprava, odlučivanje o sticanju i gubitku crnogorskog državljanstva i drugim pravima iz oblasti građanskih stanja, pravima stranaca i lica bez državljanstva, poslove upravljanja mješovitim migracijama, policijske poslove i poslove u neposrednoj vezi sa policijskim poslovima, poslove koji se odnose na sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, poslove integrisanog upravljanja granicom i koordinacije Šengenskog akcionog plana, poslove unutrašnje kontrole rada, poslove zaštite i spašavanja i sa njima povezane poslove čijim se vršenjem obezbjeđuje zaštita bezbjednosti i imovine i ostvarivanje sloboda i prava građana, kao i druge poslove propisane zakonom.

Pratite nas

Kabinet

Radovan Popović

Radovan Popović

generalni direktor

Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance

Sergej Mučalica

Sergej Mučalica

generalni direktor

Direktorat za evropske poslove, međunarodnu saradnju i programe podrške

Kontakt

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22, 81000 Podgorica, Crna Gora

Kabinet ministra

Telefon:+382 20 241 590