Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Policija

Uprava policije vrši poslove koji se odnose na zaštitu bezbjednosti građana i Ustavom utvrđenih sloboda i prava.

Slobodan pristup informacijama

Koordiniranje aktivnosti na planu zaštite podataka o ličnosti, analiziranje stanja u oblasti zaštite podataka o ličnosti, u cilju transparentnosti.

Vijesti iz ministarstva

RSS

Šta radi MUP?

Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši poslove u oblasti građanskih stanja, isprava, međunarodne i privremene zaštite stranaca, migracija, policijskih poslova, poslova u neposrednoj vezi sa policijskim poslovima,  upravljanja granicom,  zaštite i spašavanja i druge poslove.


Kabinet

Kontakt

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22, 81000 Podgorica, Crna Gora

Kabinet ministra

Telefon:+382 20 241 590