Radovan Popović

v.d. generalnog direktora Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance

Radovan Popović rođen je 11.05.1985. godine na Cetinju, gdje je zavšio Osnovnu školu i Gimnaziju. Osnovne studije završio je na Pravniom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu - smjer unutrašnji poslovi. Magistarsku tezu na temu Preventivne i represivne mjere u borbi protiv korupcije  odbranio je 2010. godine na Pravnom  fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. 

Predavač je na Policijskoj akademiji u Danilovgradu na predmetima Granična kontrola i stranci i Nacionalna bezbjednost i bezbjednost EU.

Učestvovao je u realizaciji nastave iz pomenutih oblasti, organizaciji specijalističkih obuka, te bio član  komisija za sprovođenje postupka javnih nabavki i kreiranja internih akata Policijske akademije

Pohađao je veliki broj nacionalnih i međunarodnih obuka i seminara, među kojima se izdvajaju:

-    Kurs za komandire stanica granične policije 2012-2014 godine u organizaciji DICAF-a, od strane organizatora izabran da pohađa kurs za trenera uspješno završen 2015 godine u Andermatt (Švajcarska;

-    Učestvovao u kreiranju CCC (Zajedničkog nastavnog plana i programa za graničnu policiju) u organizaciji FRONTEX-a;

-    Kurs za trenere u organizaciji OEBS;

-    Seminar „Sprecavanje nezakonitih migracija“ u organizaciji DICAF-a;

-    Seminar „Sprečavanje krijumčarenja motornih vozila preko DG“ IPA 2018;

-    Seminar „Integritet u policiji“ DICAF;

-    Seminar „Obrazovanje odraslih“ CSO.

Aktivno koristi engleski jezik.