policija

Policija

Uprava policije vrši poslove koji se odnose na zaštitu bezbjednosti građana i Ustavom utvrđenih sloboda i prava.

Stranci

Način prijave i odjave stranca koji boravi u Crnoj Gori do 90 dana definisan je zavisno od toga da li stranac koristi uslugu davaoca smještaja ili ne.

Granice

Bezbjednost državne granice je uslov unutrašnje bezbjednosti.

Promocija policijskog posla

Ravnopravno učešće muškaraca i žena u obavljanju policijskih poslova doprinosi povećanju profesionalizma i povjerenja građana u policiju

Slobodan pristup informacijama

Koordiniranje aktivnosti na planu zaštite podataka o ličnosti, analiziranje stanja u oblasti zaštite podataka o ličnosti, u cilju transparentnosti.

Aktuelno

socta

Procjena opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori (SOCTA2021)

Nova Procjena opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori (SOCTA2021) bazirana je na metodologiji Europol-a i poslužiće kao jedinstveni orjentir, prevashodno organima obavještajno bezbjednosnog sektora, ali i drugim organima državne uprave, da svoje kadrovske i materijalno tehničke resurse usmjere u cilju efikasnog planiranja i sprovođenje multidisciplinarnih i međuagencijskih aktivnosti koje će biti fokusirane na postizanje zapaženih rezultata na polju borbe protiv teškog i organizovanog kriminala, uz imperativ unapređenja sveukupnog bezbjednosnog ambijenta.
Detaljnije

Najave

Najava snimanja

Shodno čl. 93 Zakona o unutrašnjim poslovimapolicijski službenici će snimati sljedeću sportsku priredbu:Fudbalsku utakmi

Najava snimanja

Shodno čl. 93 Zakona o unutrašnjim poslovima policijski službenici će snimati sljedeću sportsku priredbu:Fudbalsku utakm

Najava snimanja

Shodno čl. 93 Zakona o unutrašnjim poslovima policijski službenici će snimati sljedeću sportsku priredbu:Fudbalska utakm

Najava snimanja

Shodno članu 93 Zakona o unutrašnjim poslovima policijski službenici će snimati sledeću sportsku priredbu:Fudbalska utak
policija

Organizacija Uprave policije

Da bi Uprava policije funkcionisala i realizovala poslove iz nadležnosti na optimalan način i u skladu sa zakonskom regulativom i strateškim dokumentima, čija
Detaljnije

Rukovodeći tim

Dragan Gorović

Dragan Gorović

v.d. pomoćnika direktora za Sektor policije opšte nadležnosti

Uprava policije

Miloš Rakonjac

Miloš Rakonjac

v.d. pomoćnika direktora za Sektor policije posebne namjene

Uprava policije

Portparol


Email: