policija

Policija

Uprava policije vrši poslove koji se odnose na zaštitu bezbjednosti građana i Ustavom utvrđenih sloboda i prava.

Stranci

Način prijave i odjave stranca koji boravi u Crnoj Gori do 90 dana definisan je zavisno od toga da li stranac koristi uslugu davaoca smještaja ili ne.

Granice

Bezbjednost državne granice je uslov unutrašnje bezbjednosti.

Centri bezbjednosti

Osnovne informacije o centrima bezbjednosti sa pripadajućim odjeljenjima bezbjednosti i stanicama policije.

Promocija policijskog posla

Ravnopravno učešće muškaraca i žena u obavljanju policijskih poslova doprinosi povećanju profesionalizma i povjerenja građana u policiju

Slobodan pristup informacijama

Koordiniranje aktivnosti na planu zaštite podataka o ličnosti, analiziranje stanja u oblasti zaštite podataka o ličnosti, u cilju transparentnosti.

Aktuelno

socta

Procjena opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori (SOCTA2021)

Nova Procjena opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori (SOCTA2021) bazirana je na metodologiji Europol-a i poslužiće kao jedinstveni orjentir, prevashodno organima obavještajno bezbjednosnog sektora, ali i drugim organima državne uprave, da svoje kadrovske i materijalno tehničke resurse usmjere u cilju efikasnog planiranja i sprovođenje multidisciplinarnih i međuagencijskih aktivnosti koje će biti fokusirane na postizanje zapaženih rezultata na polju borbe protiv teškog i organizovanog kriminala, uz imperativ unapređenja sveukupnog bezbjednosnog ambijenta.
Detaljnije

Najave

Najava snimanja

Shodno čl.93 Zakona o unutrašnjim poslovima policijski službenici će snimati sljedeće javno okupljanje:Košarkaška utakmi

Najava snimanja

Shodno čl. 93 Zakona o unutrašnjim poslovima policijski službenici će snimati sledeće javno okupljanje:Javno okupljanje

Najava snimanja

Shodno čl. 93 Zakona o unutrašnjim poslovima policijski službenici će snimati sledeće javno okupljanje:Javno okupljanje

Najava snimanja

Shodno čl.93 Zakona o unutrašnjim poslovima policijski službenici će snimati sljedeće javno okupljanje:Fudbalska utakmic
policija

Organizacija Uprave policije

Da bi Uprava policije funkcionisala i realizovala poslove iz nadležnosti na optimalan način i u skladu sa zakonskom regulativom i strateškim dokumentima, čija
Detaljnije

Rukovodeći tim

Dragan Gorović

Dragan Gorović

v.d. pomoćnika direktora za Sektor policije opšte nadležnosti

Uprava policije

Dejan Knežević

Dejan Knežević

v.d. pomoćnika direktora za Sektor za borbu protiv kriminala

Uprava policije

Dragan Klikovac

Dragan Klikovac

v.d. pomoćnika direktora za Sektor granične policije

Uprava policije

Miloš Rakonjac

Miloš Rakonjac

v.d. pomoćnika direktora za Sektor policije posebne namjene

Uprava policije

Saša Mašković

Saša Mašković

v.d. pomoćnika direktora za Sektor za finansijsko - obavještajne poslove

Uprava policije

Portparol

Marija Žugić

Email: marija.zugic@up.gov.me

tw

Pratite nas