policija

Policija

Uprava policije vrši poslove koji se odnose na zaštitu bezbjednosti građana i Ustavom utvrđenih sloboda i prava.

Stranci

Način prijave i odjave stranca koji boravi u Crnoj Gori do 90 dana definisan je zavisno od toga da li stranac koristi uslugu davaoca smještaja ili ne.

Granice

Bezbjednost državne granice je uslov unutrašnje bezbjednosti.

Promocija policijskog posla

Ravnopravno učešće muškaraca i žena u obavljanju policijskih poslova doprinosi povećanju profesionalizma i povjerenja građana u policiju

Slobodan pristup informacijama

Koordiniranje aktivnosti na planu zaštite podataka o ličnosti, analiziranje stanja u oblasti zaštite podataka o ličnosti, u cilju transparentnosti.

Aktuelno

socta

Procjena opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori (SOCTA2021)

Nova Procjena opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori (SOCTA2021) bazirana je na metodologiji Europol-a i poslužiće kao jedinstveni orjentir, prevashodno organima obavještajno bezbjednosnog sektora, ali i drugim organima državne uprave, da svoje kadrovske i materijalno tehničke resurse usmjere u cilju efikasnog planiranja i sprovođenje multidisciplinarnih i međuagencijskih aktivnosti koje će biti fokusirane na postizanje zapaženih rezultata na polju borbe protiv teškog i organizovanog kriminala, uz imperativ unapređenja sveukupnog bezbjednosnog ambijenta.
Detaljnije

Najave

Najava snimanja

Policijski službenici će snimati javno okupljanje na gradskim ulicama u Mojkovcu, 21.07.2024. godine

Najava snimanja

Policijski službenici će snimati međunarodnu fudbalsku utakmicu u sklopu takmičenja UEFA Lige Konferencije.

Policijski službenici će snimati međunarodnu fudbalsku utakmicu između FK “Dečić” iz Tuzi i FC”The New Saints” iz Velsa.

Najava snimanja

Policijski službenici će snimati javno okupljanje prilikom kojeg je od strane građana planirana blokada magistralnog put
policija

Organizacija Uprave policije

Da bi Uprava policije funkcionisala i realizovala poslove iz nadležnosti na optimalan način i u skladu sa zakonskom regulativom i strateškim dokumentima, čija
Detaljnije

Rukovodeći tim

Dragan Gorović

Dragan Gorović

v.d. pomoćnika direktora za Sektor policije opšte nadležnosti

Uprava policije

Miloš Rakonjac

Miloš Rakonjac

v.d. pomoćnika direktora za Sektor policije posebne namjene

Uprava policije

Portparol


Email: