полиција

Полиција

Управа полиције врши послове који се односе на заштиту безбједности грађана и Уставом утврђених слобода и права.

Странци

Начин пријаве и одјаве странца који борави у Црној Гори до 90 дана дефинисан је зависно од тога да ли странац користи услугу даваоца смјештаја или не.

Границе

Безбједност државне границе је услов унутрашње безбједности.

Промоција полицијског посла

Равноправно учешће мушкараца и жена у обављању полицијских послова доприноси повећању професионализма и повјерења грађана у полицију

Слободан приступ информацијама

Координирање активности на плану заштите података о личности, анализирање стања у области заштите података о личности, у циљу транспарентности.

Актуелно

соцта

Процјена опасности од тешког и организованог криминала у Црној Гори (СОЦТА2021)

Нова Процјена опасности од тешког и организованог криминала у Црној Гори (СОЦТА2021) базирана је на методологији Еуропол-а и послужиће као јединствени орјентир, превасходно органима обавјештајно безбједносног сектора, али и другим органима државне управе, да своје кадровске и материјално техничке ресурсе усмјере у циљу ефикасног планирања и спровођење мултидисциплинарних и међуагенцијских активности које ће бити фокусиране на постизање запажених резултата на пољу борбе против тешког и организованог криминала, уз императив унапређења свеукупног безбједносног амбијента.
Детаљније

Најаве

Најава снимања

Сходно чл. 93 Закона о унутрашњим пословима службенци полиције ће снимати сљедећу спортску приредбу:Фудбалску утакмицу у

Најава снимања

Сходно чл. 93 Закона о унутрашњим пословима службеници полиције ће снимати следећу спортску приредбу:Фудбалска утакмица

Најава снимања

Сходно чл. 93 Закона о унутрашњим пословима службеници полиције ће снимати следећу спортску приредбу:Кошаркашка утакмица

Најава снимања

Сходно чл. 93 Закона о унутрашњим пословима службеници полиције ће снимати следећу спортску приредбу:Кошаркашку утакмицу
полиција

Организација Управе полиције

Да би Управа полиције функционисала и реализовала послове из надлежности на оптималан начин и у складу са законском регулативом и стратешким документима, чија
Детаљније

Руководећи тим

Лазар Шћепановић

Лазар Шћепановић

в.д. помоћника директора за Сектор за борбу против криминала

Управа полиције

Драган Горовић

Драган Горовић

в.д. помоћника директора за Сектор полиције опште надлежности

Управа полиције

Милош Ракоњац

Милош Ракоњац

в.д. помоћника директора за Сектор полиције посебне намјене

Управа полиције

Александар Радовић

Александар Радовић

в.д. помоћника директора за Сектор за финансијско - обавјештајне послове

Сектор за финансијско - обавјештајне послове

Портпарол


Емаил:

тw

Пратите нас