Министарство унутрашњих послова

Министарство унутрашњих послова

Полиција

Управа полиције врши послове који се односе на заштиту безбједности грађана и Уставом утврђених слобода и права.

Слободан приступ информацијама

Координирање активности на плану заштите података о личности, анализирање стања у области заштите података о личности, у циљу транспарентности.

Шта ради МУП?

Министарство унутрашњих послова врши послове у области грађанских стања, исправа, међународне и привремене заштите странаца, миграција, полицијских послова, послова у непосредној вези са полицијским пословима,  управљања границом,  заштите и спашавања и друге послове.


Пратите нас

Кабинет

Контакт

Министарство унутрашњих послова

Булевар Светог Петра Цетињског 22, 81000 Подгорица, Црна Гора

Кабинет министра

Телефон:+382 20 241 590