Министарство унутрашњих послова

Министарство унутрашњих послова

Полиција

Управа полиције врши послове који се односе на заштиту безбједности грађана и Уставом утврђених слобода и права.

Слободан приступ информацијама

Координирање активности на плану заштите података о личности, анализирање стања у области заштите података о личности, у циљу транспарентности.

Заштита и спашавање

Руковођење и координирање у заштити и спашавању, помоћ у отклањању посљедица непогода, хитне ситуације, спасилачке активности.

Борба против трговине људима

У Одјељењу за борбу против трговине људима врше се послови у циљу стварања ефикасних механизама за борбу против трговине људима.

Вијести из министарства

RSS
13.08.2022.
Сходно најави директора Управе полиције да ће јавност поводом незапамћене трагедије која се догодила јуче, 12. августа, на Цетињу, у којој је смртно страдало

Шта ради МУП?

Министарство унутрашњих послова надлежно је за послове издавања личних карата, путних и других исправа, одлучивање о стицању и губитку црногорског држављанства и другим правима из области грађанских стања, правима странаца и лица без држављанства, послове управљања мјешовитим миграцијама, полицијске послове и послове у непосредној вези са полицијским пословима, послове који се односе на спрјечавање прања новца и финансирање тероризма, послове интегрисаног управљања границом и координације Шенгенског акционог плана, послове унутрашње контроле рада, послове заштите и спашавања и са њима повезане послове чијим се вршењем обезбјеђује заштита безбједности и имовине и остваривање слобода и права грађана, као и друге послове прописане законом.

Пратите нас

Кабинет

Хермин Шаботић

Хермин Шаботић

в.д. генералног директора

Директорат за нормативне послове и развој полиције

Сергеј Мучалица

Сергеј Мучалица

в.д. генералног директора

Директорат за европске послове, међународну сарадњу и програме подршке

Радован Поповић

Радован Поповић

в.д. генералног директора

Директорат за управне послове, држављанство и странце

Зоран Кујовић

в.д. генералног директора Директората за безбједносно надзорне послове

Директорат за безбједносно надзорне послове

Контакт

Министарство унутрашњих послова

Булевар Светог Петра Цетињског 22, 81000 Подгорица, Црна Гора

Филип Аџић

министар