Министарство унутрашњих послова

Министарство унутрашњих послова

Полиција

Управа полиције врши послове који се односе на заштиту безбједности грађана и Уставом утврђених слобода и права.

Слободан приступ информацијама

Координирање активности на плану заштите података о личности, анализирање стања у области заштите података о личности, у циљу транспарентности.

Заштита и спашавање

Руковођење и координирање у заштити и спашавању, помоћ у отклањању посљедица непогода, хитне ситуације, спасилачке активности.

Корисна документа

Интерна правила, процедуре, упутства. Аналитичке картице и путни налози које је Министарство дужно да објављује сходно Закону о финансирању политичких субјеката и изборних кампања.

Борба против трговине људима

У Одјељењу за борбу против трговине људима врше се послови у циљу стварања ефикасних механизама за борбу против трговине људима.

Вијести из министарства

RSS
23.01.2023.
У циљу благовременог и тачног информисања Министарство унутрашњих послова обавјештава јавност да је у периоду од 16.01. до 23.01.2023. године у Црну Гору
16.01.2023.
У циљу благовременог и тачног информисања Министарство унутрашњих послова обавјештава јавност да је у периоду од 08.01. до 16.01.2023. године у Црну Гору

Шта ради МУП?

Министарство унутрашњих послова надлежно је за послове издавања личних карата, путних и других исправа, одлучивање о стицању и губитку црногорског држављанства и другим правима из области грађанских стања, правима странаца и лица без држављанства, послове управљања мјешовитим миграцијама, полицијске послове и послове у непосредној вези са полицијским пословима, послове који се односе на спрјечавање прања новца и финансирање тероризма, послове интегрисаног управљања границом и координације Шенгенског акционог плана, послове унутрашње контроле рада, послове заштите и спашавања и са њима повезане послове чијим се вршењем обезбјеђује заштита безбједности и имовине и остваривање слобода и права грађана, као и друге послове прописане законом.

Пратите нас

Кабинет

Хермин Шаботић

Хермин Шаботић

в.д. генералног директора

Директорат за нормативне послове и развој полиције

Сергеј Мучалица

Сергеј Мучалица

в.д. генералног директора

Директорат за европске послове, међународну сарадњу и програме подршке

Радован Поповић

Радован Поповић

в.д. генералног директора

Директорат за управне послове, држављанство и странце

Зоран Кујовић

в.д. генералног директора Директората за безбједносно надзорне послове

Директорат за безбједносно надзорне послове

Александар Алексић

в.д. генералног директора

Директорат за финансијско материјалне и кадровске послове

Контакт

Министарство унутрашњих послова

Булевар Светог Петра Цетињског 22, 81000 Подгорица, Црна Гора

Филип Аџић

министар