Komisija za praćenje istraga napada na novinare

Komisija za praćenje istraga napada na novinare

Komisija za praćenje istraga napada na novinare formirana je Odlukom Vlade koja je objavljena u "Sl. listu CG", br. 53/2021 od 27.5.2021. godine

Predsjednik Komisije

Mihailo Jovović 

mihailo.jovovic@vijesti.me