Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija

Objavljeno: 18.05.2023. 14:25
Opis:
U Odluci o obrazovanju Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija (,,Službeni list CG'', broj 53/21) u članu 2 stav 1 tačka 1 riječi: „državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova,” zamjenjuju se riječima: ,,ministar bez portfelja“.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf208 KB