Miodrag Bešović

v.d. generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje

Sadržaj:
ObrazovanjeKarijera

Miodrag Bešović je rođen 10.11.1967. godine u Podgorici, gdje je završio osnovnu i srednju školu.

Obrazovanje

Diplomirao je na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i pravo u  Baru i stekao diplomu specijaliste menadžmenta javnog sektora. Učestvovao je na više stručnih seminara i konferencija, kao što su Regionalna konferencija o zaštiti životne sredine u Ohridu, 2009.godine, Seminar o upravljanju u kriznim situacijama, Beograd, 2010.godine, Seminar o unapređenju demokratije lokalnih samouprava, Bijela, 2012.

Karijera

Od 2000. do 2005.godine obavljao je poslove izvršnog direktora d.o.o. „Bešović MM“, da bi nakon toga, do 2013. bio angažovan na mnogim nacionalnim i međunarodnim projektima, u oblasti životne sredine i civilne bezbjednosti. Od 2013. do 2016.godine radio je  kao freelancer u oblasti marketinga i projekata, a od 2016. do 2018.godine obavljao poslove šefa službe za marketing i organizaciju u Novoj Srpskoj demokratiji. Od 2018. do 2021.godine bio je na poziciji tehničkog direktora u doo „Lob Company“ Podgorica.

Trenutno je vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a.Kontakt

Miodrag Bešović

v.d. generalnog direktora