Zoran Kujović

generalni direktor Direktorata za bezbjednosno - nadzorne poslove

Zoran Kujović rođen je 23. septembra 1986. u Kolašinu, gdje je završio osnovno obrazovanje. Tokom srednjoškolskog obrazovanja stekao je zvanja tehničara drumskog saobraćaja i elektrotehničara računara. 

Osnovne i specijalističke studije, Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti, završio je na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru, 2011. godine. 

Stručno osposobljavanje obavljao je 2016. godine na Policijskoj akademiji u Danilovgradu. 

U periodu od 15. aprila 2015. do 5. decembra 2018. godine obavljao je dužnost načelnika Službe komunalne policije u Opštini Kolašin. 

U periodu od 2009. do 2015. godine bio je zaposlen u porodičnoj firmi „DOO Kujović Service“ u Kolašinu, na rukovodećim poslovima i poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu. 

Posjeduje licence Crnogorske asocijacije praktičnog streljaštva CAPS-M, FIA za automobilizam i Crnogorske asocijacije instruktora i trenera zimskih sportova (MASI).