Državljanstvo i isprave

Građanska stanja i lične isprave

Uslovi, smjernice i rokovi za izdavanje lične karte, pasoša, vozačke i saobraćajne dozvole, odobrenja za nabavku oružja.

Izvodi i uvjerenja

Zahtjev za izdavanje izvoda iz registra rođenih, uvjerenja o državljanstvu ili prebivalištu, može se podnijeti u područnim jedinicima MUP-a ili putem portala.

Smjernice za lica sa invaliditetom za ostvarivanje prava