Држављанство и исправе

Грађанска стања и личне исправе

Услови, смјернице и рокови за издавање личне карте, пасоша, возачке и саобраћајне дозволе, одобрења за набавку оружја.

Изводи и увјерења

Захтјев за издавање извода из регистра рођених, увјерења о држављанству или пребивалишту, може се поднијети у подручним јединицима МУП-а или путем портала.

Смјернице за лица са инвалидитетом за остваривање права