Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju kamena ležišta “Ristova Ponta”, Ulcinj

Objavljeno: 14.06.2022. 08:45 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Ministarstvo kapitalnih investicija je, na osnovu člana 21 Zakona o koncesijama (“Sl. List CG”, br. 08/09 i 73/19), u dnevnom listu Dan dana 14.06.2022 godine objavilo Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta “Ristova Ponta”, Opština Ulcinj.

Ministarstvo kapitalnih investicija poziva zainteresovana lica da se prijave na Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta “Ristova Ponta”, Opština Ulcinj. Davanje koncesija se sprovodi na osnovu javnog nadmetanja u otvorenom postupku na način definisan Zakonom o koncesijama („Službeni list Crne Gore“, broj 8/09 i 73/19) i Uredbom o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesija („Službeni list Crne Gore“, broj 67/09).

Predmet koncesije su detaljna geološka istraživanja i eksploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta “Ristova Ponta”, Opština Ulcinj.

Sve detaljne informacije o podnošenju ponuda mogu se pronaći u dijelu Uputstvo za podnošenje ponuda.


Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku.

Dokumenta

Javni oglas - Ristova Ponta
Javni oglas - Ristova Ponta
Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta “Ristova Ponta”, Opština Ulcinj
Verzija 1.0 Objavljeno: 14.06.2022. 08:39
Preuzmi zip 7 MB

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo kapitalnih investicija
Objavljen: 14.06.2022.
Rok za prijavu: 21.07.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?