Javni poziv NVO o Nacrtu sektorske analize za oblast socijalne i dječje zaštite - zaštita žena od nasilja i nasilja u porodici

Objavljeno: 03.06.2024. 11:35 Autor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18) Ministarstvo rada i socijalnog staranja, upućuje

JAVNI POZIV

 nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja zaštita žena od nasilja i nasilja u porodici o  

NACRTU SEKTORSKE ANALIZE ZA OBLAST SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAŠTITA ŽENA OD NASILJA I NASILJA U PORODICI

predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz budžeta Crne Gore za 2025. godinu.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 3. do 18. juna 2024. godine.

Sektorska analiza se sačinjava na osnovu strateških i planskih dokumenata, nakon sprovedenih konsultacija sa zainteresovanim nevladinim organizacijama  koje djeluju u odgovarajućoj oblasti od javnog interesa i predstavlja osnov za utvrđivanje prioritetnih oblasti i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17). Sektorska analiza se priprema radi blagovremenog planiranja visine sredstava koja će biti opredijeljena na pozicijama ministarstava nadležnih za oblasti koje Vlada utvrdi kao prioritetne za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija. Analiza će poslužiti i za pripremu javnih konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti koja će biti utvrđena kao prioritetna.

NACRT SEKTORSKE ANALIZE MOŽETE PREUZETI OVDJE.

Komentare, inicijative, predloge i sugestije možete slati poštom na adresu: Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Rimski trg br. 46, (sa naznakom "Javne konsultacije - SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAŠTITA ŽENA OD NASILJA I NASILJA U PORODICI"), kao i elektronskim putem na e-mail: milica.sekulovic@mrs.gov.me

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija sa zainteresovanim nevladinim organizacijama je Milica Marđokić Sekulović.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja će razmotriti prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentare i sačiniti Izvještaj o konsultovanju nevladinih organizacija o Nacrtu sektorske analize za oblast socijalna i zdravstvena zaštita - zaštita žena od nasilja i nasilja u porodici.

Naziv organizacione jedinice Ministarstva rada i socijalnog staranja koja je odgovorna za pripremu Nacrta sektorske analize je Služba za saradnju s nevladinim organizacijama i monitoring projekata.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?