Javni poziv NVO za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe

Objavljeno: 17.06.2022. 10:13 Autor: ministrarstvo rada i socijalnog staranja

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje 

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Pravilnika o načinu i postupku upisa udruženja poslodavaca u Registar i bližim kriterijumima za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja poslodavaca 

 Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima koja se odnose na uspostavljanje i razvoj socijalnog dijaloga o pitanjima od značaja za ostvarivanje ekonomskog i socijalnog položaja zaposlenih i poslodavaca i uslova njihovog života i rada, razvoja kulture dijaloga, podsticanja na mirno rješavanje individualnih i kolektivnih radnih sporova i drugih pitanja koja proizilaze iz međunarodnih dokumenata, a odnose se na ekonomski i socijalni položaj zaposlenih i poslodavaca, da predlože jednog predstavnika/cu za člana/icu Radne grupe za izradu Pravilnika o načinu i postupku upisa udruženja poslodavaca u Registar i bližim kriterijumima za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja poslodavaca.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Objavljen: 17.06.2022.
Rok za prijavu: 24.06.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?