Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ice za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u oblasti otvorenosti javne uprave u 2023. godini

Objavljeno: 31.01.2023. 10:15 Autor: Ministarstvo javne uprave

U skladu sa članom 3 Stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo javne uprave, upućuje

JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama za predlaganje
jednog predstavnika/predstavnice za člana/članicu 
Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u oblasti otvorenosti javne uprave u 2023. godini

Za člana/članicu Komisije, nevladina organizacija može predložiti kandidata/kandidatkinju ako:

 • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici. 

Kandidat/kandidatkinja nevladine organizacije za člana/cu Komisije može biti lice koje:

 • ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • nije član/članica organa političke partije, javni funkcioner/funkcionerka, državni službenik/službenica ili namještenik/namještenica.

Potrebna dokumentacija

 • Nevladina organizacija, dužna je da, uz prijedlog kandidata/kinje, dostavi:
 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga: Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Predlog predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu podnosi se na obrascu 2, propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladnih organizacija u radnom tijelu organa državne uprave i sprovođenju javnih rasprava u pripremi zakona i strategije.

Propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija sa potrebnim prilozima, dostavlja se arhivi Ministarstva javne uprave, radnim danima od 7 do 15 časova ili poštom na adresu:

Ministarstvo javne uprave
Direkcija za inovacije i otvorenost javne uprave
Rimski trg 45, 81000 Podgorica

Sa napomenom: „Predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u oblasti otvorenosti javne uprave u 2023.godini“.

Ministarstvo će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga objaviti listu kandidata/kandidatkinja koji su predloženi za članove/članice Komisije sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile kao i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume ili su predložile predstavnika koji ne ispunjava propisane kriterijume.

Prijedlog za člana/članicu Komisije biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave
Objavljen: 31.01.2023.
Rok za prijavu: 10.02.2023.
Naziv:javni poziv
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?