Javni poziv o inoviranom Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o SPI

Objavljeno: 04.06.2021. 06:55 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

U skladu sa odredbom člana 14 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija daje na javnu raspravu

INOVIRANI NACRT ZAKONA O IZMJENAMA O DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA 

i upućuje

JAVNI POZIV

građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim drugim zainteresovanim licima, organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju inoviranog Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Javna rasprava će trajati 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija https://www.gov.me/mju i portalu e-uprave https://www.euprava.me/

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na inovirani Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama dostavljaju se u pisanom obliku Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija na adresu: Rimski trg, broj 45, 81000 Podgorica, putem pošte i  na e-mail adresu: alen.franca@mju.gov.me i marija.tomovic@mju.gov.me

Nakon završene javne rasprave Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija će razmotriti sve pristigle primjedbe, predloge i sugestije i nakon toga sačiniti i objaviti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.

U prilogu možete preuzeti:
1. Program javne rasprave 
2.Inovirani Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama sa obrazloženjem 
3. RIA OBRAZAC
4.
Obrazac za dostavljanje primjedbi sugestija 

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
Objavljen: 04.06.2021.
Rok za prijavu: 24.06.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?