Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

JAVNI POZIV - predstavnik/ca NVO - RG za Situacionu analizu za osobe sa invaliditem

Objavljeno: 09.10.2023. 11:27 Autor: Ministarstvo zdravllja

Javni poziv za predlaganje predstavnika/canevladinih organizacija za člana/cu u Radnoj grupi za izradu Situacione analize za osobe sa invaliditetom u zdravstvenom sistemu Crne Gore

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?