Javni poziv za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma

Objavljeno: 04.07.2022. 06:27 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

U skladu sa članom  Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore („Službeni list CG“, br. 79/18, 12/20 i 143/21, 68/2022)


Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma objavljuje 


Javni poziv
za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na
Listu razvojnih projekata u oblasti turizma

 

Prijave za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma mogu dostaviti zainteresovani subjekti uključujući i aplikante za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, koji zadovoljavaju kriterijume za izgradnju hotela, odnosno mješovitog kompleksa:

 
1. sa pet zvjezdica u primorskom regionu ili Glavnom gradu Podgorica ili najmanje četiri zvjezdice u sjevernom ili središnjem regionu, osim Glavnog grada Podgorica;

 
2. za koji je neophodan minimum investicije u iznosu od 15.000.000,00 eura u primorskom regionu ili Glavnom gradu Podgorica ili minimum investicije u iznosu od 5.000.000,00 eura u sjevernom ili središnjem regionu, osim Glavnog grada Podgorica;

3. za koji je investitor dostavio neopozivu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv u iznosu od 1.000.000,00 eura, a kojom se garantuje realizacija razvojnog projekta u skladu sa dinamikom i namjenom utvrđenom u biznis planu i revidovanom glavnom projektu;

 
4. koji će zapošljavati najmanje 80 zaposlenih u primorskom regionu ili Glavnom gradu Podgorica ili najmanje 25 zaposlenih u sjevernom ili središnjem regionu, osim Glavnog grada Podgorica;

 
5. koji će imati najmanje 60 smještajnih jedinica u primorskom regionu ili Glavnom gradu Podgorica ili najmanje 35 smještajnih jedinica u sjevernom ili središnjem regionu, osim Glavnog grada Podgorica.

 
Ispunjenost navedenih uslova iz člana 11 stav 1 tačke od 1 - 5, pod kojima će se određeni projekat kvalifikovati na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma utvrđuje Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, na osnovu dostavljene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost istih.

 
Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova je:

 
1. Revidovani glavni projekat, kojim se dokazuje kategorizacija, broj smještajnih jedinica i predračunska vrijednost projekta, u skladu sa članom 11 stav 1 tačke 1, 2 i 5 Odluke;


2. Biznis plan, kojim se definiše broj zaposlenih u skladu sa članom 11 stav 1 tačka 4 Odluke; i


3. Neopoziva bankarska garancija naplativa na prvi poziv, izdata od kredibilne banke, u korist Vlade Crne Gore, u iznosu od 1.000.000,00 eura, kojom se garantuje realizacija planirane dinamike investicije iz Biznis plana i Revidovanog glavnog projekta, u skladu sa članom 11 stav 1 tačka 3 Odluke


Shodno članu 11 stav 2 Odluke, Listu razvojnih projekata u oblasti turizma utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

 
Investitor razvojnog projekta je u obavezi da, uz prethodnu saglasnost Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, nakon objave na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma angažuje nezavisnog kontrolora koji će pratiti realizaciju razvojnog projekta u skladu sa planiranom dinamikom investicije iz Biznis plana i Revidovanog glavnog projekta i na polugodišnjem nivou izvještavati Ministarstvo, odnosno Vladu Crne Gore o statusu realizacije istog.

 
Prijave se mogu slati na adresu Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, počev od 04. jula 2022. godine do 31. avgusta 2022. godine.

 

 

 

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
Objavljen: 04.07.2022.
Rok za prijavu: 31.08.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?