Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period 2024. do 2028.

Objavljeno: 14.06.2024. 12:42 Autor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18),

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA

daje na javnu raspravu

NACRT STRATEGIJe RAZVOJA SISTEMA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE ZA PERIOD OD 2024. DO 2028. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA 2024-2025 GODINU

i upućuje

JAVNI POZIV

Građanima, građankama, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2024. do 2028. godine sa Akcionim planom za 2024-2025 godinu, kou je pripremio Direktorat za socijalno staranje  i dječju zaštitu.

Javna rasprava će trajati 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva. (14.6.2024.– 4.7.2024.)

Nacrt Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2024. do 2028. godine sa Akcionim planom za 2024-2025 godinuće biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja  i portalu e-uprave.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2024. do 2028. godine sa Akcionim planom za 2024-2025 godinu mogu dostaviti Ministarstvu rada i socijalnog staranja , u pisanoj formi na adresu: Rimski trg 46 , 81000 Podgorica ili u elektronskoj formi na e-mail: mersida.aljicevic@mrs.gov.me i jovana.radifkovic@mrs.gov.me , na Obrascu za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2024. do 2028. godine sa Akcionim planom za 2024-2025 godinu.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja  će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

U nastavku se može preuzeti:

  1. Javni poziv (pdf)
  2. Program javne rasprave
  3. Nacrt Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2024. do 2028. godine sa Akcionim planom za 2024-2025
  4. Obrazac za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara
  5. Akcioni plan za 2024-2025
  6. Dopuna programa

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?