Javni poziv za javnu raspravu za Nacrt strategije deinstitucionalizacije u Crnoj Gori za period 2024–2028.

Objavljeno: 14.06.2024. 12:54 Autor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Na osnovu čl. 14 i 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, br. 41/18), Ministarstvo rada i socijalnog staranja, daje na  javnu raspravu

NACRT STRATEGIJE DEINSTITUCIONALIZACIJE U CRNOJ GORI ZA PERIOD 2024–2028. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA 2024. I 2025. GODINU

i upućuje Javni poziv

organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost), da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos unapređenju kvaliteta teksta Nacrta strategije deinstitucionalizacije u Crnoj Gori za period 2024–2028. godine sa Akcionim planom za 2024. i 2025. godinu.

Javna rasprava se sprovodi dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku.

Primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt strategije deinstitucionalizacije u Crnoj Gori za period 2024–2028. godine sa Akcionim planom za 2024. i 2025. godinu, dostavljaju se Ministarstvu rada i socijalnog staranja, u pisanoj formi na adresu Rimski trg 46, Podgorica ili u elektronskoj formi na sljedeću e-mail adresu: dea.radevic@mrs.gov.me i to na Obrascu 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije“, koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

O tekstu nacrta ove strategije tokom trajanja javne rasprave biće održan okrugli sto, dana 26. juna 2024. godine u 10 časova, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore – Odsjek za socijalnu politiku i socijalni rad (sala 1).

Rok za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija je 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Program javne rasprave, koji je dat na Obrascu 3, propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, kao i Nacrt strategije deinstitucionalizacije u Crnoj Gori za period 2024–2028. godine sa Akcionim planom za 2024. i 2025. godinu možete preuzeti u nastavku.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja  www.gov.me/mrs i portalu e-uprave.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će objaviti na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?