Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti

Objavljeno: 27.05.2021. 07:44 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

U skladu sa odredbom člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj: 41/18), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija upućuje

JAVNI POZIV ZA KONSULTOVANJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI

organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima da se uključe u početnu fazu pripreme Programa za privlačenje digitalnih nomada i podsticanje stranih investicija u Crnu Goru do 2025. godine (u daljem tekstu Program).

U konsultativnom procesu mogu se predložiti prioriteti i istaći izazovi kada su u pitanju uslovi za definisanje statusa digitalnih nomada kao i podsticaji za strane investicije, uključujući i druge teme od značaja koje mogu biti obuhvaćene ovim Programom.

Konsultacije zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Programa, trajaće 28 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija će sve pristigle inicijative, prijedloge, sugestije i komentare ažurno evidentirati i nakon završenog konsultovanja sačiniti izvještaj koji sadrži pregled učesnika konsultovanja i pregled dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara, i isti objaviti na svojoj internet stranici http://www.mju.gov.me/ministarstvo i portalu e-uprave https://www.euprava.me/ i dostaviti ga učesnicima konsultovanja, u roku od sedam dana od isteka prednje navedenog roka od 28 dana.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija će sve pristigle inicijative, prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom pripreme Programa za privlačenje digitalnih nomada i podsticanje stranih investicija u Crnu Goru do 2025. godine.

Lica zadužena za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti su: Milica Vučinić i Tamara Popović, e-mail: milica.vucinic@mju.gov.me i tamara.popovic@mju.gov.me.


MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE, DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA

 Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
Objavljen: 26.05.2021.
Rok za prijavu: 23.06.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?