Javni poziv za polaznike/ce Programa obrazovanja za stručno usavršavanje državnih službenica i službenika za strateško planiranje

20. mart 2023.
Uprava za ljudske resurse
Objavljeno: 21.02.2023. 10:00 Autor: Uprava za ljudske resurse
Sadržaj:
Uslovi za prijavuPotrebna dokumentacijaNačin prijave 

Uprava za ljudske resurse organizuje četvrti ciklus Programa obrazovanja za stručno usavršavanje državnih službenica i službenika za strateško planiranje, koji će početi sa realizacijom 20. marta 2023. godine.

Program ima za cilj osposobljavanje državnih službenika/ca u domenu planiranja, pripreme, sprovođenja, monitoringa i evaluacije strateških dokumentata, te izvještavanje o njihovom učinku i rezultatima uz poštovanje principa rodne ravnopravnosti.

Ciljna grupa programa su državne službenice i službenici koji rade na poslovima izrade strateških dokumenatai rodne ravnopravnosti.

Program sadrži sedam modula/tema:

 1. Razvoj javnih politika - Sistem planiranja i ključne potrebe u Crnoj Gori,
 2. Analiza stanja i identifikacija problema,
 3. Postavljanje ciljeva i identifikacija indikatora učinka za mjerenje napretka,
 4. Planiranje aktivnosti, savjetovanje i komuniciranje strategije,
 5. Budžetiranje i troškovi implementacije strategije,
 6. Monitoring implementacije strateških dokumenata i
 7. Evaluacija strateških dokumenata i izvještavanje.

Obuke će se realizovati počev od 20. marta do 23. juna 2023. godine, u prvoj i posljednjoj sedmici svakog mjeseca i to tri puta sedmično (ponedjeljak, srijeda i petak), u Multimedijalnoj sali Uprave za ljudske resurse.

Polaznici i polaznice su u obavezi da prisustvuju na 80% Programa, čime se obavezuju potpisivanjem Ugovora o pohađanju Programa obrazovanja za stručno usavršavanje državnih službenica i službenika za strateško planiranje.

Uslov za uspješan završetak Programa je položena pisana, odnosno usmena/praktična provjera znanja.

Uslovi za prijavu

 • Kvalifikacija nivoa obrazovanja - najmanje VII1 i više (240 ECTS, odnosno 180+60ECTS;
 • Radno iskustvo od minimum jedne godine u javnoj upravi.

Potrebna dokumentacija

 • Dokaz o stečenom obrazovanju,
 • Potvrda o relevantnom radnom iskustvu,
 • Prijavni obrazac.

Način prijave 

Prijavljivanje se vrši do 7. marta 2023. godine na e-mail: stefan.radevic@hrma.me sa naznakom: Prijava za pohađanje Programa obrazovanja za stručno usavršavanje državnih službenica i službenika za strateško planiranje.

Koordinator programa: Stefan Radević, načelnik Odsjeka za analizu, planiranje i razvoj stručnog osposobljavanja i usavršavanja ljudskih resursa, kontakt telefon: 063/483-110. 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?