Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije

Objavljeno: 28.05.2021. 11:22

SAOPŠTENJE ZA JAVNI POZIV

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, 41/2018), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija objavljuje 

JAVNI POZIV 

za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije u

Radnom tijelu za izradu Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026.

Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije podnosi se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje.

Javni poziv se može preuzeti klikom na opciju DOWNLOAD.

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave
Objavljen: 28.05.2021.
Rok za prijavu: 07.06.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?