JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika/ce NVO za člana/icu u radnoj grupi za izradu Nacrta programa za prevenciju štetne upotrebe alkohola

Objavljeno: 04.10.2021. 17:01 Autor: Ministarstvo zdravllja

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA PROGRAMA ZA PREVENCIJU ŠTETNE UPOTREBE ALKOHOLA I ALKOHOLOM UZROKOVANIH POREMEĆAJA U CRNOJ GORI ZA PERIOD OD 2022. DO 2024. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD OD 2022. DO 2023. GODINE

U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2021. godinu, predviđena je izrada Programa za prevenciju štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzokovanih poremećaja u Crnoj Gori za period od 2022. do 2024. godine sa pratećim Akcionim planom za period od 2022. do 2023. godine, gdje je kao nosilac aktivnosti određeno Ministarstvo zdravlja. Shodno prednjem, Ministarstvo zdravlja obrazovaće radno tijelo (u daljem tekstu: Radna grupa) sa zadatkom da izradi Nacrt Programa za prevenciju štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzokovanih poremećaja u Crnoj Gori za period od 2022. do 2024. godine sa pratećim Akcionim planom za period od 2022. do 2023. godine.

Postupajući u skladu sa utvrđenom obavezom, a na osnovu Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, Ministarstvo objavljuje ovaj poziv za izbor predstavnika/ce nevladinih organizacija u Radnoj grupi za izradu Nacrta Programa za prevenciju štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzokovanih poremećaja u Crnoj Gori za period od 2022. do 2024. godine sa pratećim Akcionim planom za period od 2022. do 2023. godine.

Za člana/icu Radne grupe nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika/icu.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u Radnoj grupi je: 1.

Dokumenta

Javni poziv Program za alkohol pdf
Javni poziv Program za alkohol pdf
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA PROGRAMA ZA PREVENCIJU ŠTETNE UPOTREBE ALKOHOLA I ALKOHOLOM UZROKOVANIH POREMEĆAJA U CRNOJ GORI ZA PERIOD OD 2022. DO 2024. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD OD 2022. DO 2023. GODINE
Verzija 1.0 Objavljeno: 04.10.2021. 21:59
Preuzmi pdf 1 MB
Obrazac 2
Obrazac 2
OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA
Verzija 1.0 Objavljeno: 04.10.2021. 22:02
Preuzmi pdf 100 KB
Obrazac 2
Obrazac 2
Obrazac 2 OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA
Verzija 1.0 Objavljeno: 04.10.2021. 22:15
Preuzmi docx 22 KB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?