JAVNI POZIV - NVO i zainteresovana javnost - Pripreme nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa

Objavljeno: 15.05.2023. 13:18 Autor: Ministarstvo zdravllja

JAVNI POZIV
za konsultacije nevladinim organizacijama i zainteresovanoj javnosti povodom pripreme nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2024. godini

Pozivaju se nevladine organizacije i zainteresovana javnost da komentare, inicijative i prijedloge za unapređenje Sektorske analize pošalju elektronski na e-mail adresu: jelena.bojovic@mzd.gov.me .

 Konsultacije će trajati 15 dana, od datuma objave ovog Javnog poziva.

 Tekst nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2024. godini, nalazi se u nastavku. 

Dokumenta

Javni poziv za konstultacije nevladinim organizacija pripreme nacrta sektorske analize
Javni poziv za konstultacije nevladinim organizacija pripreme nacrta sektorske analize
JAVNI POZIV za konsultacije nevladinim organizacijama i zainteresovanoj javnosti povodom pripreme nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2024. godini Pozivaju se nevladine organizacije i zainteresovana javnost da komentare, inicijative i prijedloge za unapređenje Sektorske analize pošalju elektronski na e-mail adresu: jelena.bojovic@mzd.gov.me.
Verzija 1.0 Objavljeno: 15.05.2023. 13:07
Preuzmi pdf 365 KB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?