Javni poziv za konsultacije - priprema nacrta Sektorske analize - unapređenje zdravstvene zaštite i podrške za OSI i djecu sa smetnjama u razvoju

Objavljeno: 07.06.2022. 10:45 Autor: Ministarstvo zdravllja

JAVNI POZIV
za konsultacije nevladinim organizacijama i zainteresovanoj javnosti povodom pripreme nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih orrganizacija iz državnog budžeta u 2023. godini

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?