Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Konkurs
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta JAVNI KONKURS „Sport – jer brinem o sebi“

MPNKS raspisuje Javni konkurs "Sport-jer brinem o sebi" za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti sporta u 2021. godini.

Konkurs
Konkurs
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta JAVNI KONKURS " Inovacijom do veće mobilnosti mladih"

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa NVO, MPNKS objavljuje Javni konkurs "Inovacijom do veće mobilnosti mladih"

Konkurs
Konkurs
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Ispravka Javnog konkursa " Darovit sam - podržite me"

Ispravka javnog konkursa MPNKS, za finansiranje projekata/programa u saradnji sa školama u Crnoj Gori u oblasti - podrška darovitim učenicima.

Konkurs
Ministarstvo zdravlja Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sa Sektorskom analizom u oblasti prevencije zloupotrebe droga

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVIo Nacrtu sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za fin

Generički članak
MPNKS
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Javni poziv: Utvrđivanje oblasti od javnog interesa u oblasti društvene brige o mladima

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Javni poziv
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za oblasti umjetnost i kultura

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Vijesti/Najave
MPNKS
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za oblast podrška darovitim učenicima

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Vijesti/Najave
Ministarstvo kapitalnih investicija Izvještaj o dostavljenim komentarima u vezi sa nacrtima sektorskih analiza
Vijesti/Najave
1