JAVNI POZIV za predstavnika/ce NVO za finansiranje projekata "Podrška programima prevencije HIV/AIDS"

Objavljeno: 14.03.2022. 20:07 Autor: Ministarstvo zdravllja

JAVNI POZIV
za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu u komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO po konkursu ,,Podrška programima prevencije HIV/AIDS-a među ključnim populacijama i unapređenja tretmana osoba koje žive sa HIV-om“

Dokumenta

Obrazac 2
Obrazac 2
Obrazac 2 OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA
Verzija 1.0 Objavljeno: 04.10.2021. 22:15
Preuzmi docx 22 KB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?