JAVNI POZIV za konsultacije nevladinim organizacijama i zainteresovanoj javnosti povodom pripreme nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa

Objavljeno: 30.07.2021. 18:17 Autor: Ministarstvo zdravllja

JAVNI POZIV
za konsultacije nevladinim organizacijama i zainteresovanoj javnosti povodom pripreme nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2022. godini

Dokumenta

JP-droga
JP-droga
JAVNI POZIV za konsultacije nevladinim organizacijama i zainteresovanoj javnosti povodom pripreme nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2022. godini
Verzija 1.0 Objavljeno: 30.07.2021. 17:47
Preuzmi pdf 689 KB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?