OBAVJEŠTENJE o poništavanju Javnog poziva i objava korigovanog Javnog poziva - alkohol

Objavljeno: 07.10.2021. 07:01 Autor: Ministarstvo zdravllja

OBAVJEŠTENJE

Poništava se Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu u radnoj grupi za izradu nacrta programa za prevenciju štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja


i objavljuje korigovani

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA PROGRAMA ZA PREVENCIJU ŠTETNE UPOTREBE ALKOHOLA I ALKOHOLOM UZROKOVANIH POREMEĆAJA U CRNOJ GORI ZA PERIOD OD 2022. DO 2024. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD OD 2022. DO 2023. GODINE

Dokumenta

Obavjestenje o ponistavanju_20211007_0001
Obavjestenje o ponistavanju_20211007_0001
OBAVJEŠTENJE Poništava se Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu u radnoj grupi za izradu nacrta programa za prevenciju štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Crnoj Gori za period od 2022. do 2024.
Verzija 1.0 Objavljeno: 07.10.2021. 06:55
Preuzmi pdf 211 KB
Korigovani Javni poziv_20211007_0001
Korigovani Javni poziv_20211007_0001
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA PROGRAMA ZA PREVENCIJU ŠTETNE UPOTREBE ALKOHOLA I ALKOHOLOM UZROKOVANIH POREMEĆAJA U CRNOJ GORI ZA PERIOD OD 2022. DO 2024. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD OD 2022. DO 2023. GODINE
Verzija 1.0 Objavljeno: 07.10.2021. 06:58
Preuzmi pdf 2 MB
Obrazac 2
Obrazac 2
Obrazac 2 OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA
Verzija 1.0 Objavljeno: 04.10.2021. 17:15
Preuzmi docx 22 KB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?