Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za članstvo u Partnerskom savjetu za regionalni razvoj

Objavljeno: 05.02.2024. 13:07 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: jedan 

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu:

-da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva iz člana 3 stav 1 ove uredbe;

-da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

-da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

-da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

-da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

-da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu:

 -da ima prebivalište u Crnoj Gori;

-da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

-da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:

-dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);

-fotokopiju statuta nevladine organizacije;

-dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

-dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

-izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

-fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

-biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

-dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

-izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

-izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga/je ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga: Propisani obrazac za predlaganje kandidata sa potrebnim prilozima, dostavlja se u prostorijama Ministarstva ekonomskog razvoja, radnim danima od 7 do 13 časova na adresu:

VLADA CRNE GORE, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Rimski trg br. 46, 81 000 Podgorica, sa napomenom: "Predlaganje kandidata za člana Partnerskog savjeta za regionalni razvoj".

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata za člana Partnerskog savjeta za regionalni razvoj, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: marija.dragovic@mek.gov.me

Javni poziv otvoren je 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, tj. od 06.02.2024. godine do 15.02.2024. godine. 

Prijedlog kandidata za člana Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo:  Ministarstvo ekonomskog razvoja – Direktorat za investicioni i regionalni razvoj / Direkcija za regionalni razvoj 

Trenutno ne postoje tehnički uslovi za objavljivanje Javnog poziva na portal e-uprave. 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?