Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u radno tijelo za izradu Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih podrčja za 2022-2028

Objavljeno: 12.11.2021. 12:21 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u radno tijelo za izradu strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih podrčja za 2022-2028

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obrazovaće Radno tijelo za izradu Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja za period 2022-2028.

Za člana radnog tijela nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika/cu.

Uslove i detalje javnog poziva možete pogledati u dokumentu.


Dokumenta

prijavljeni predstavnici za članstvo - Radna grupa za izradu Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja za period 2022-2028. godine
prijavljeni predstavnici za članstvo - Radna grupa za izradu Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja za period 2022-2028. godine
Пријављени представници за чланство - Радна група за израду Стратегије развоја пољопривреде и руралних подручја за период 2022-2028. године У складу са Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Слузбени лист ЦГ”, број 41/2018), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, расписало је Јавни позив за предлагање представника невладиних организација у радно тијело за израду Стратегије развоја пољопривреде и руралних подрчја за 2022-2028. На поменутом јавном позиву јавила су се два лица која су испунила све услове за учешће у радно тијело: 1. У име Центра за развој аграра – Дејан Зејак 2. У име удружених сеоских домаћинстава – Туризам на селу – Ђорђе Булајић
Verzija 1.0 Objavljeno: 11.02.2022. 15:48
Preuzmi docx 14 KB

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 12.11.2021.
Rok za prijavu: 22.11.2021.
Naziv:Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u radno tijelo za izradu strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih podrčja za 2022-2028
Tip:javni
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?