Javni poziv za dodjelu podrške za upravljanje stajskim đubrivom za 2021. godinu

Objavljeno: 22.07.2021. 06:38 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa Agrobudžetom za 2021. godinu, objavilo je Javni poziv za dodjelu podrške za upravljanje stajskim đubrivom za 2021. godinu.

Nepravilno skladištenje stajnjaka u stočarskoj proizvodnji ima negativan uticaj na stanje zemljišta, vode i vazduha, te je u cilju adekvatnog uređenja ekonomskog dvorišta i sprečavanja negativnih efekata na životnu sredinu, Ministarstvo obezbijedilo podršku za izgradnju objekata (bazena) za skladištenje stajskog đubriva ili nabavku specijalizovanih tankova za lagerovanje stajnjaka.

Maksimalno prihvatljiva investicija iznosi 4.000€ uz budžetsku podršku do 60% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 2.400€. Pored iznosa podrške od 60% još dodatnih 10%, odnosno ukupno 70% podrške od iznosa prihvatljive investicije mogu ostvariti oni podnosioci zahtjeva koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, odnosno koji su upisani su u registar poljoprivrednika u skladu sa propisom kojim je uređeno obavljanje poljoprivredne djelatnosti kao jedinog ili glavnog zanimanja i koji su do trenutka podnošenja zahtjeva za podršku, izmirili doprinose u skladu sa zakonom, dospjele do 30. juna 2020. godine, po osnovu upisa u ovaj registar.

Za podršku po ovom Javnom pozivu mogu konkurisati sva poljoprivredna gazdinstva koja, u trenutku podnošenja zahtjeva za podršku, posjeduju najmanje 5 uslovnih grla (50 ovaca, 50 koza, 5 krava/bikova, 10 junica itd.) registrovanih u Registru za identifikaciju i obilježavanje životinja i Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, kao i Zahtjev za dodjelu podrške nalaze se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 020/482-150.

Ovdje možete preuzeti:

  • Javni poziv za dodjelu podrške za upravljanje stajskim đubrivom za 2021. godinu.
  • ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA - UPRAVLJANJE STAJSKIM ĐUBRIVOM - 2021.
  •  ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE PLAĆANJA - UPRAVLJANJE STAJSKIM ĐUBRIVOM - 2021

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 22.07.2021.
Rok za prijavu: 23.08.2021.
Naziv:Javni poziv za dodjelu podrške za upravljanje stajskim đubrivom za 2021. godinu
Tip:javni
Ukupna sredstva60.000,00
Iznos pojedinačne podrške:4.000,00
Namijenjeno za:Poljoprivredna gazdinstva, koja moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava, do trenutka podnošenja Zahtjeva za podršku
Može biti investirano u:Izgradnju objekta (bazena) za skladištenje stajskog đubriva, nabavku specijalizovanih tankova za lagerovanje stajnjaka
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?