Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje stočnog fonda za 2021. godinu

Objavljeno: 22.07.2021. 06:57 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa čl. 3 i 4 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021. godinu - Agrobudžet i budžetskom linijom 2.1.12. – Podrška unapređenju stočnog fonda, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje stočnog fonda za 2021. godinu. Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava podrške za unapređenje stočnog fonda za 2021. godinu. Ovim Javnim pozivom se utvrđuju uslovi, kriterijumi, način prijavljivanja za korišćenje sredstava podrške i procedura realizacije

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 22.07.2021.
Rok za prijavu: 23.08.2021.
Naziv:Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje stočnog fonda za 2021. godinu
Tip:javni
Ukupna sredstva350.000,00
Iznos pojedinačne podrške:5.000,00
Namijenjeno za:Poljoprivredna gazdinstva, koja moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava , najkasnije do 23.08.2021. godine i koja ispunjavaju uslove za držanje stoke u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja, a koja u vrijeme podnošenja zahtjeva na gazdinstvu imaju 20 ili manje muznih grla.
Može biti investirano u:Steonih junica u čistoj rasi: Zahtjev za dodjelu podrške po ovom Javnom pozivu mogu podnijeti poljoprivredni proizvođači - početnici (lica koja ne posjeduju proizvodna grla) za nabavku od 3 do 5 grla; Zahtjev za dodjelu podrške po ovom Javnom pozivu mogu podnijeti poljoprivredni proizvođači koji već posjeduju proizvodna (mliječna) grla za nabavku od 3 do 5 grla; Priplodnih jagnjica: Zahtjev za dodjelu podrške po ovom Javnom pozivu mogu podnijeti poljoprivredni proizvođači - početnici (lica koja ne posjeduju proizvodna grla) za nabavku od 30 do 50 grla ; Priplodnih jarica: Zahtjev za dodjelu podrške po ovom Javnom pozivu mogu podnijeti poljoprivredni proizvođači - početnici (lica koja ne posjeduju proizvodna grla) za nabavku od 30 do 50 grla1;
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?