Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2021. godinu

Objavljeno: 22.07.2021. 06:25 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa Agrobudžetom za 2021. godinu i budžetskom linijom 2.1.10 Podrška unapređenju kvaliteta sirovog mlijeka objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2021. godinu.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona:

Mjesto

Kontakt telefon

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Podgorica

020/482-150

020/482-281

Direkcija za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva

Podgorica

020/265-337

Bar

030/312-965

Nikšić

040/212-012

Berane

051/233-301

Bijelo Polje

050/487-009

Pljevlja

052/353-505


Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 22.07.2021.
Rok za prijavu: 22.08.2021.
Naziv:Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2021. godinu
Tip:javni
Ukupna sredstva150.000,00
Iznos pojedinačne podrške:5.000,00
Namijenjeno za:Poljoprivredna gazdinstva, koja moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava
Može biti investirano u:oprema za mužu: fiksni/pokretni aparati/sistemi za mužu sa pulsatorom; oprema za hlađenje mlijeka (laktofriz, kanta sa potopnim hladnjakom, kanta sa rotacionim hladnjakom); rostfrajne kante za mlijeko; nabavka sredstava za kontrolu prisustva somatskih ćelija (testatori za vime i reagens); sredstva i diperi (uronjivač) za dezinfekciju i higijenu vimena, prije i poslije muže i sredstva za čišćenje vimena („suvo pranje“).
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?