Javni poziv za prodaju sekundarnih sirovina dobijen od plovnih objekata

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?