Javni poziv za proizvodno vezana plaćanja u biljnoj proizvodnji za 2023. godinu

Objavljeno: 03.05.2023. 06:32

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške u vidu direktnih plaćanja za proizvođače voća i povrća, žitarica, krompira i maslinovog ulja, sjemenskog materijala i duvana, koji posjeduju proizvodne zasade u sistemu intenzivne proizvodnje, proizvode i plasiraju na tržište navedene proizvode, u okviru mjere 1.1.6. Proizvodno vezana plaćanja u biljnoj proizvodnji.

Javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje sredstava podrške.

Komponenta 1 - Proizvodno vezana plaćanja za voće, povrće, žitarice i krompir

Da bi poljoprivredni proizvođač ostvario podršku za ovu podmjeru potrebno je da:

1.    Posjeduje intenzivne zasade voća i/ili povrća i/ili žitarica i/ili krompira. Minimalno prihvatljiva površina za podršku je 0,3 hektara svake vrste pojedinačno. Ukoliko se sabiraju površine od dvije ili više parcela, svaka od njih mora biti najmanje površine 0,05 hektara;

2.    Ostvaruje minimalnu proizvodnju voća, povrća, krompira ili žitarica za svaku prihvatljivu vrstu i istu plasira na tržište, a što dokazuje računom, otkupnim blokom, ugovorom ili drugim načinom plaćanja iz tekuće ili prošlogodišnje prozvodnje;

3.    Posjeduje polisu osiguranja za zasade za koje se traži proizvodno vezano plaćanje.

Komponenta 2 - Proizvodno vezana plaćanja za maslinovo ulje

Da bi poljoprivredni proizvođač ostvario podršku za ovu podmjeru potrebno je da:

1.    Posjeduju proizvodni zasad maslina minimalne površina od 0,3 hektara; 

2.    Ostvaruju minimalnu proizvodnju maslinovog ulja u količini od minimalno 50 litara/hektaru, kategorije ekstra djevičansko i djevičansko i istu plasiraju na tržište, a što se dokazuje računom, otkupnim blokom, ugovorom ili drugim načinom plaćanja iz tekuće ili prošlogodišnje proizvodnje;

3.    Potvrdu o sprovedenoj analizi ulja izdatu od strane ovlašćene laboratorije;

4.    Postojanje polise osiguranja za zasade masline za koje se traži proizvodno vezano plaćanje.

Komponenta 3 - Proizvodno vezana plaćanja za sjemenski materijal

Da bi poljoprivredni proizvođač ostvario podršku za ovu podmjeru potrebno je da:

1.    Budu upisani u Registar proizvođača sjemenskog materijala poljoprivrednog bilja;

2.    Posjeduju zasad minimalne površine od 0,5 hektara; 

3.    Proizvodnju obavljaju u skladu sa propisanim zahtjevima za sjemensku proizvodnju (stručna i zdravstvena kontrola i sertifikacija), što se potvrđuje izvještajem Sektora za fitosanitarne poslove;

4.    Ostvaruju minimalnu proizvodnju sjemenskog materijala i istu plasiraju na tržište, a što se dokazuje računom, otkupnim blokom, ugovorom  ili drugim načinom plaćanja;

5.    Postojanje polise osiguranja za zasade i kulture za koje se traži proizvodno vezano plaćanje.

Komponenta 4 - Proizvodno vezana plaćanja za duvan

Da bi poljoprivredni proizvođač ostvario podršku za ovu podmjeru potrebno je da:

1.    Zasnovali su proizvodnju u 2023. godini; 

2.    Posjeduju zasad minimalne površine od 0,5 hektara;

3.    Imaju zaključen ugovor sa registrovanim obrađivačima duvana; 

4.    Postojanje polise osiguranja za zasade i kulture za koje se traži proizvodno vezano plaćanje.

Podnosilac zahtjeva mora biti registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje je ažuriralo podatke u SIZEP-u do 30. aprila 2023. godine. Kako bi poljoprivredni proizvođači ostvarili pravo na sva vezana plaćanja, osim za duvan, neophodno je da ostvare pravo na osnovna direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji za 2023. godinu.

Visina podrške po ovom javnom pozivu iznosi 100€/ha za voćne vrste, povrće, žitarice, krompir i maslinovo ulje, dok se iznos podrške kod sjemenskog materijala kreće od 300€ do 700€ u zavisnosti od kategorije. Naime, iznos plaćanja za osnovni sjemenski krompir (oznaka SE1, SE2, E) je 700€/ha, za sertifikovani sjemenski krompir (oznaka A i B) 300€/ha i za sjemensku proizvodnju žitarica je 300€/ha. Podrška za duvan iznosi 1000€/ha.

Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kao i kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, nalaze se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a iste se mogu dobiti i u prostorijama Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti biljne proizvodnje i Direkcije za poljoprivredne registre i regionalnu koordinaciju - Odsjek za regionalnu koordinaciju.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti i putem telefona 020/672-007.

Rok za podnošenje zahtjeva za podršku je od 03.05.2023. godine do 22.06.2023. godine. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 12.07.2022. godine, ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja od 1% po danu kašnjenja od iznosa na koji bi korisnik imao pravo da je Zahtjev za podršku podnešen u roku.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?