JAVNI POZIV ZA RASPODJELU UVOZNIH PREFERENCIJALNIH CARINSKIH KVOTA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE

Objavljeno: 08.11.2021. 07:02 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Na osnovu člana 33 stav 7 Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda („Službeni list CG“ br. 51/17), a u vezi sa članom 3 Pravilnika o postupku i uslovima za raspodjelu preferencijalnih carinskih kvota za uvoz poljoprivrednih proizvoda („Službeni list CG“ br. 2/19, 116/21), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje

 JAVNI POZIV 

ZA RASPODJELU UVOZNIH PREFERENCIJALNIH CARINSKIH KVOTA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE PREMA POTVRĐENOM ZAKONU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE I REPUBLIKE CRNE GORE, S DRUGE STRANE

 I

Pozivaju se zainteresovana pravna lica registrovana za obavljanje spoljnotrgovinske djelatnosti (u daljem tekstu: uvoznik) da zahtjev za raspodjelu uvoznih preferencijalnih carinskih kvota za poljoprivredne proizvode prema potvrđenom Zakonu o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Republike Crne Gore, s druge strane, dostave od 8. novembra 2021. godine do 1. decembra 2021. godine.

II

            Proizvodi koji su predmet raspodjele kvota i količina kvota:

Tabela broj 1: Predmet raspodjele kvota

Naziv proizvoda

Šifra kvote

Tarifna oznaka proizvoda

Količina

Pileće meso

090060

02071190, 02071290, 02071310, 02071330, 02071360, 02071399, 02071410, 02071430, 02071450, 02071460, 02071499

500 t

Prerađevine od mesa

090062

16022090, 16023211, 16023219, 16023230, 16023290, 16024110, 16024915, 16024930, 16025031, 16025095

130 t

Mineralna voda i gazirana voda

090065

220110

240.000 lit

Obična prirodna voda u ambalaži

090066

2201900010

430.000 lit

Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera

090067

2202

810.000 lit

Kvalitetno pjenušavo vino,

Vino od svježeg grožđa

090006

220410

220421

3.500 hl

 Posebne napomene za ovaj poziv su:

  • Zahtjev na obrascu 1 se podnosi za jednu šifru kvote i izražava se u mjernoj jedinici predmetne kvote.
  • Uvoznik ne može dostaviti više od jednog zahjteva za istu šifru kvote.
  • Uvoznici dostavljaju popunjen obrazac zahtjeva i neophodnu dokumentaciju na sljedeću adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Moskovska br.101, 81000 Podgorica (pisarnica Direktorata za plaćanje).

Novina u ovom pozivu u odnosu na prethodne godine je ta što se dostavlja:

  • Originalni dokument o sredstvima osiguranja (u daljem tekstu: bankarska garancija), naplativu na prvi poziv koja mora biti važeća do 1. marta 2023. godine, u iznosu od 10% procijenjenog iznosa zahtjeva
  • Preporuka je da uvoznici odmah otpočnu sa dobavljanjem ovog dokumenta, jer obrada zahtjeva u bankama u zavisnosti od visine garancije i likvidnosti firme traje od par dana do 3 nedjelje.

 Prilog: Javni poziv za raspodjelu uvoznih preferencijalnih kvota definisanih SSP-om

  • Obrasci

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 08.11.2021.
Rok za prijavu: 01.12.2021.
Naziv:JAVNI POZIV ZA RASPODJELU UVOZNIH PREFERENCIJALNIH CARINSKIH KVOTA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
Tip:Javni
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?