JAVNI POZIV za dodjelu podrške za direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji za 2022. godinu

Objavljeno: 13.05.2022. 06:49 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške po površini za direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji za 2022. godinu, u okviru mjere 1.1.4. Direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji.

Javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje sredstava podrške.

Kroz ovaj Javni poziv poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti podršku u biljnoj proizvodnji kroz direktna plaćanja po hektaru (ha) za zasade pod maslinama, vinovom lozom, voćnjacima i oranicama. 

Visina podrške po ovom javnom pozivu iznosi do 250€/ha prihvatljive površine, za sve obradive površine, osim za proizvodnju žitarica (pšenica, kukuruz, ječam, raž, ovas-zob, heljda, tritikale, sirak i proso) gdje je iznos subvencija do 500€/ha i za proizvodnju kasnog merkantilnog krompira do 400€/ha.

Subvencionisanje proizvodnje kasnog merkatnilnog krompira u iznosu do 400€/ha obuhvatiće proizvođače ove kulture u sljedećim opštinama: Rožaje, Petnjica, Berane, Andrijevica, Bijelo Polje, Gusinje, Plav, Mojkovac, Kolašin, Pljevlja, Žabljak, Šavnik, Plužine i Nikšić.

Korisnici mlađi od 40 godina ostvaruju pravo na dodatno plaćanje u iznosu do 10 €/ha obradive površine.

Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kao i kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, nalaze se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a iste se mogu dobiti i u prostorijama Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti biljne proizvodnje i Direkcije za poljoprivredne registre i regionalnu koordinaciju - Odsjek za regionalnu koordinaciju.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti i putem telefona 020/672-007.

Rok za dostavljanje zahtjeva je do 16.06.2022. godine. Zahtjev za podršku se može podnijeti najkasnije do 15.07.2022. godine, ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja od 1% po danu kašnjenja od iznosa na koji bi korisnik imao pravo da je Zahtjev za podršku podnešen u roku.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 16.05.2022.
Rok za prijavu: 16.06.2022.
Naziv:JAVNI POZIV za dodjelu podrške za direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji za 2022. godinu
Tip:javni
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?