Javni poziv za dodjelu podrške za direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji za 2021. godinu

Objavljeno: 29.07.2021. 10:49 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

JAVNI POZIV

za dodjelu podrške za direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji za 2021. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji za 2021. godinu, u okviru mjere 1.1.4. Direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji.

Javnim pozivom utvrđuju se posebni uslovi, kriterijumi,način prijavljivanja, procedura realizacije i rok za dostavljenje zahtjeva.

Kroz ovaj Javni poziv poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti podršku u biljnoj proizvodnji kroz direktna plaćanja po hektaru (ha) za zasade pod maslinama, vinovom lozom, voćnjacima i oranicama. 

Visina podrške iznosi do 220€ po ha prihvatljive površine. Korisnici mlađi od 40 godina ostvaruju pravo na dodatno plaćanje u iznosu do 10 €/ha obradive površine.

Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kao i kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, nalaze se na internet stranici Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a isti se mogu preuzeti i u prostorijama Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti biljne proizvodnje. Sve dodatne informacije se mogu dobiti i putem telefona 020/672-007.

Rok za dostavljanje zahtjeva je do 30.08.2021. godine. Zahtjev za podršku se može podnijeti najkasnije do 30.09.2021. godine, ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja od 1% po danu kašnjenja od iznosa na koji bi korisnik imao pravo da je Zahtjev za podršku podnešen u roku.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 30.07.2021.
Rok za prijavu: 30.08.2021.
Naziv:Javni poziv za dodjelu podrške za direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji za 2021. godinu
Tip:javni
Ukupna sredstva1.900.000,00
Iznos pojedinačne podrške:220,00
Namijenjeno za:Fizička i pravna lica koja su u trenutku podnošenja Zahtjeva za podršku po ovom javnom pozivu, upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?