Javni poziv za raspravu o Nacrtu Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021-2025. sa Akcionim planom za 2021. godinu

Objavljeno: 26.05.2021. 11:30 Autor: Z.B.

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 041/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava daje na Javnu raspravu

NACRT STRATEGIJE ZA SOCIJALNU INKLUZIJU ROMA I EGIPĆANA U CRNOJ GORI 2021-2025, sa AKCIONIM PLANOM ZA 2021. godinu

i upućuje

JAVNI POZIV

Građanima/građankama, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, Glavnom gradu, Prijestonici i opštinama, romskom savjetu, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organizacijama, zajednicama i pojedinicima,

da se

uključe u Javnu raspravu o Nacrtu Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021-2025, sa Akcionim planom za 2021. godinu i da svoje komentare, predloge i sugestije na tekst Nacrta Strategije sa Akcionim planom za 2021. godinu dostave Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava na adresu: Podgorica, Vuka Karadžića broj 3, ili na e_mail: ramiz.sahman@mpa.gov.me .

Javna rasprava o Nacrtu Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021-2025, sa Akcionim planom za 2021. godinu će trajati od  28. maja, 2021. godine  do i sa 17 junom, 2021. godine.

Nacrt Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021-2025, sa Akcionim planom za 2021. godinu će biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava i portalu e-uprave.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava  će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

U prilogu možete preuzeti:

  • Nacrt Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021-2025, sa Akcionim planom za 2021. godinu 
  • Program javne rasprave 
  • Obrazac 4- Obrazac za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?