Javno obavještavanje o uručenju pismena Borisu Vukotiću

Objavljeno: 30.12.2022. 09:20 Autor: Ministarstvo vanjskih poslova

Ime i prezime primaoca: Boris Vukotić

Podaci o pismenu: Zahtjev za izjašnjenje UPI br. 4/3-041/22-2-22 od 20. decembra 2022. godine

Adresa za prijem pismena: Ministarstvo vanjskih poslova, ul. Stanka Dragojevića broj 2,     kancelarija br. 16.

Javno obavještenje biće istaknuto na internet stranici i oglasnoj tabli Ministarstva vanjskih poslova, počev od 30.12.2022. godine, zaključno sa 09.01.2023. godine.  

 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?