Jelena Mitrović

Šefica Kabineta ministra vanjskih poslova

Jelena Mitrović rođena je 08.03.1984. godine u Dubrovniku. Osnovnu i srednju školu je završila u Herceg Novom. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. 

Radila je kao saradnica u kabinetu predsjednika Skupštine Crne Gore od 2011 – 2012 godine nakon čega je imenovana za savjetnicu za spoljnu politiku predsjednika Skupštine Crne Gore. Ovu funkciju je obavljala do avgusta 2016. godine. Od 2017 – 2022 godine bila je angažovana kao savjetnica u Socijaldemokratskoj partiji Crne Gore. 

Završila je brojne kurseve neformalnog obrazovanje kao što su: »Škola ljudskih prava« Crnogorskog Helsinškog Komiteta, »Škola Demokratije«, »Škola ljudskih i manjinskih prava« i »Škola Evropskih Integracija« Centra za građansko obrazovanje, »Škola političkih vještina« Nacionalnog Demokratskog Instituta, regionalna škola »Course for promising politicians« Fondacija Friedrich Ebert i Alfred Mozer, »Virtuelna škola dijaloga, demokratije i mirnog rješavanja konflikta” Nansen Dialogue Mreže, »Škola demokratskog rukovođenja« organizovana u okviru mreže Škola političkih studija Savjeta Evrope kao i Regionalna akademija za demokratiju »Saradnja u oblasti pravosuđa i bezbjedonosnog sektora« Beogradskog Fonda za političku izuzetnost. 

Učestvovala kao jedan od četiri predstavnika Crne Gore na studijskoj posjeti institucijama Evropske Unije u Briselu »Institucije Evropske unije i process donošenja odluka« organizovane od strane Evropske Komisije u sklopu TAIEX »People to people« programa.

Bila je učesnica međunarodne naučne konferencije »Proširenje Evropske Unije« u organizaciji Centra za međunarodne studije, Hrvatskog Atlanskog vijeća i Fondacije Hanns Seidel. 

Učestvovala je u brojnim studijskim programima i treninzima za trenere iz oblasti ljudskih prava. 

Govori engleski i italijanski jezik.

Od maja 2022. godine obavlja funkciju šefice kabineta ministra.

Kontakt

Jelena Mitrović

šefica kabineta
Adresa:
Stanka Dragojevića 2
Telefon:
+382 20 416 303