K O N K U R S za dodjelu sredstava za projekte Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore u 2023. godini

Objavljeno: 28.12.2022. 09:20 Autor: Ministarstvo kulture i medija

Ministarstvo kulture i medija Crne Gore (u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa članom 128 stav 3 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list CG", br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19),  a u vezi čl. 68, 69 i 70 Zakona o kulturi („Službeni list CG“, br. 49/08, 16/11 i 38/12), objavljuje Konkurs za dodjelu sredstava za projekte Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore u 2023. godini.

Pozivaju se zainteresovani subjekti da podnesu prijave na Konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore u 2023. godini (u daljem tekstu: Konkurs), u cilju ostvarivanja javnog interesa iz oblasti zaštite i očuvanja kulturne baštine.

Dokumenta

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo kulture i medija
Objavljen: 28.12.2022.
Rok za prijavu: 27.01.2023.
Naziv:Konkurs za dodjelu sredstava za projekte Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore u 2023. godini.
Tip:Konkurs
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?