Mediji

Uskladjivanje medijskog zakonodavstva sa medjunarodnim standardima, direktivama i preporukama.

Međunarodna saradnja

Bilateralna i multilateralna saradnja, učešće Crne Gore u međunarodnim organizacijama, programima, fondovima i inicijativama u oblasti kulture

Aktuelnosti

Ministarstvo kulture i medija

Ministarstvo kulture i medija vrši poslove uprave koji se odnose na: razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva; zaštitu, očuvanje, valorizaciju i prezentaciju kulturne baštine; razvoj kreativnih industrija; ostvarivanje javnog interesa u kulturi; pripremu predloga zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti kulture, davanje mišljenja na predloge zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja u vezi sa kulturom...

wfeeffafd

dr Tamara Vujović

dr Tamara Vujović je rođena 25. avgusta 1975. godine.Medicinski fakultet u Beogradu završila je 2001. godine. Na specijalizaciji fizikalne medicine bila je od
Detaljnije

Rukovodeći tim

Dobrila Vlahović

Generalna direktorica Direktorata za kulturnu baštinu

Ministarstvo kulture i medija

Marija Sarap

Generalna direktorka za razvoj kreativnih industrija

Ministarstvo kulture i medija

Kontakt

Ministarstvo kulture i medija

Tamara Vujović

Ministarka kulture i medija

Telefon:+382 41 232 571