Stvaralaštvo

Razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva, statusna pitanja umjetnika, odlikovanja, nagrade...

Mediji

Uskladjivanje medijskog zakonodavstva sa medjunarodnim standardima, direktivama i preporukama.

Međunarodna saradnja

Bilateralna i multilateralna saradnja, učešće Crne Gore u međunarodnim organizacijama, programima, fondovima i inicijativama u oblasti kulture

Aktuelnosti

Konkursi i javni pozivi

Ministarstvo kulture i medija

Ministarstvo kulture i medija vrši poslove uprave koji se odnose na: razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva; zaštitu, očuvanje, valorizaciju i prezentaciju kulturne baštine; razvoj kreativnih industrija; ostvarivanje javnog interesa u kulturi; pripremu predloga zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti kulture, davanje mišljenja na predloge zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja u vezi sa kulturom...

mr Maša Vlaović

mr Maša Vlaović

Maša Vlaović rođena je 1985. god. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu na Univerzitetu CG, a 2014. završila je osnovne studije na Fakultetu umjetnosti...
Detaljnije

Rukovodeći tim

Dobrila Vlahović

v.d. Generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu

Ministarstvo kulture i medija

Milena Durutović

v.d. Generalne direktorice Direktorata za kulturno - umjetničko stvaralaštvo

Ministarstvo kulture i medija

Igor Rakčević

Generalni direktor Direktorata za kapitalne investicije u kulturi i kreativne industrije

Ministarstvo kulture i medija

Kontakt

Ministarstvo kulture i medija

mr Maša Vlaović

Ministarka kulture i medija

Telefon:+382 41 232 571