mr Maša Vlaović

ministarka kulture i medija

Maša Vlaović rođena je 1985. godine. U 2008. godini diplomirala je na Ekonomskom fakultetu na Univerzitetu Crne Gore, 2014. završila je osnovne studije na Fakultetu umjetnosti, Teorija i istorija umjetnosti, Univerzitet Donja Gorica, dok je 2015. magistrirala na istom. Dobitnica je nagrade Glavnog grada „19. decembar”, nagrade i stipendije „CANU” za izuzetan uspjeh tokom studiranja i nagrade Fakulteta umjetnosti za najboljeg studenta. Trenutno je na doktorskim studijama. Na Fakultetu umjetnosti angažovana je na predmetima: Istorija umjetnosti baroka i rokokoa, Istorija umjetnosti 18. vijeka i Vizuelna umjetnost i novi mediji. Radila je i kao kustoskinja u Muzejima i galerija Podgorice.

Kontakt

mr Maša Vlaović

Ministarka kulture i medija
Adresa:
Njegoševa 83
Telefon:
+382 41 232 571