Министарство културе

Министарство културе и медија

Стваралаштво

Развој културно-умјетничког стваралаштва, статусна питања умјетника, одликовања, награде...

Медији

Ускладјивање медијског законодавства са медјународним стандардима, директивама и препорукама.

УНЕСЦО

Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу

Медјународна сарадња

Билатерална и мултилатерална сарадња, учешће Црне Горе у међународним организацијама, програмима, фондовима и иницијативама у области културе

Актуелности

Министарство културе и медија

Министарство културе и медија врши послове управе који се односе на: развој културног и умјетничког стваралаштва; заштиту, очување, валоризацију и презентацију културне баштине; развој креативних индустрија; остваривање јавног интереса у култури; припрему предлога закона, других прописа и општих аката из области културе, давање мишљења на предлоге закона и других прописа којима се уређују питања у вези са културом...

Пратите нас

мр Маша Влаовић

мр Маша Влаовић

Маша Влаовић рођена је 1985. год. Дипломирала је на Економском факултету на Универзитету ЦГ, а 2014. завршила је основне студије на Факултету умјетности...
Детаљније

Руководећи тим

Игор Ракчевић

Генерални директор Директората за капиталне инвестиције у култури и креативне индустрије

Министарство културе и медија

Андрија Радуловић

Генерални директор Директората за културно - умјетничко стваралаштво

Министарство културе и медија

Контакт

Министарство културе и медија

мр Маша Влаовић

Министарка културе и медија

Телефон:+382 41 232 571