MKU

Medjunarodna saradnja

U oblasti međunarodnih odnosa Ministarstvo kulture i medija vrši poslove: planiranja i programiranja, ostvarivanja, usklađivanja i evidencije međunarodne sara