MKU

Kapitalne investicije u kulturi i kreativne industrije

U Direktoratu za kapitalne investicije u kulturi i kreativne industrije se vrše poslovi koji se odnose na: realizaciju kapitalnih investicija u oblasti kultur