MKU

Direktorat za kulturno umjetničko stvaralaštvo

U Direktoratu za podsticanje i razvoj kutlturno-umjetničkog stvaralaštva vrše se poslovi koji se odnose na: razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva; ostva